543 project
Община Несебър

Община Несебър се намира в Югоизточна България и заема най-северната част от Черноморското крайбрежие на Бургаска област. На север граничи с общините Бяла и Долни чифлик, на югозапад - с Община Поморие, на изток - с Черно море.

Бреговата линия е дълга 50 км, плажните ресурси са сред най-големите на Българското черноморие. Бреговата линия е дълга 50 км, плажните ресурси са сред най-големите на българското Черноморско крайбрежие.

Подходящите природоклиматични условия, високата средногодишна температура, дългата крайбрежна ивица и нейният разнообразен характер създават благоприятни условия за развитие на туризма и превръщат Община Несебър в най-голямата туристическа агломерация на Българското Черноморие.

На територията на общината се намира най-големия курортен комплекс в България - Слънчев бряг.

Богатото културно-историческо наследство и многобройните регионални, национални и международни прояви от всички жанрове на културния живот правят Несебър важен културен център, където симбиозата от минало и настояще пленява хилядите мултинационални гости на града.

Територията на Община Несебър е 423 кв. км и обхваща 14 селища с население 23 602 жители.

През 1956 г. Несебър е обявен за архитектурен и археологически резерват. През 1983 г. Старинният град става единственият български град включен в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство.

GPS Координати

42.6601365

27.7205593

Контакти

Туристическа информация Община • Несебър •

visitnessebar@abv.bg, www.visitnessebar.org, www.nessebarinfo.com, www.ancient-nessebar.com